tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ek
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
tahmini/ yaklaşık
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliyografi/ Kaynakça
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
aşağı yukarı/ takribi
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
Bölüm/ ünite
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
kol. (kolon)/ sütun
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
tarafından düzeltildi
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ör./örn. (örneğin)
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
özellikle
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figür)
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
yani
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
kapsar/ dahil
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
d.e. (dikkat edilecek)
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sayfa)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
sayfalar
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
önsöz/ giriş
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
yay. (yayımlandı)
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
böl. (bölüm)
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk