ungarsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ek
függ. (függelék)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
tahmini/ yaklaşık
kb. (körülbelül)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliográfia)
Liste over de kilder der er brugt
aşağı yukarı/ takribi
kb. (körülbelül)
Brugt til at vurdere en kvantitet
Bölüm/ ünite
fej. (fejezet)
En præciseret sektion af værket
kol. (kolon)/ sütun
oszl. (oszlop)
Den lodrette side af en tabel
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissz. (disszertáció)
Et komplet værk om et bestemt emne
tarafından düzeltildi
szerk. (szerkesztette X)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ör./örn. (örneğin)
pl. (például)
Brugt til at give et eksempel
özellikle
kül. (különösen)
Brugt til at definere noget mere klart
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
stb. (és így tovább)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figür)
ábr. (ábra)
Et diagram der ledsager en del af værket
yani
azaz/vagyis/következtetésképpen
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
kapsar/ dahil
beleértve
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
d.e. (dikkat edilecek)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sayfa)
o./old. (oldal)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
sayfalar
o./old. (oldal/oldalak)
Adskillige sider af papir i et manuskript
önsöz/ giriş
Előszó
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
yay. (yayımlandı)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Átdolgozta X
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Utánnyomás
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ford. (fordította X)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
böl. (bölüm)
köt. (kötet)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk