svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Ah. (Anhang)
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ugf. (ungefähr)
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
K. (Kapitel)
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
Spalte
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
Diss. (Dissertation)
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
bearb. (bearbeitet von)
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
z.B. (zum Beispiel)
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
bes. (besonders)
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
Abb. (Abbildung)
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
d.h. (das heißt)
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
S. (Seite)
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
S. (Seiten)
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Vorw. (Vorwort)
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
hg. (herausgegeben von)
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
geä. (geändert)
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Nachdr. (Nachdruck)
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
übersetzt von
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
Jg. (Jahrgang)
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk