tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Ah. (Anhang)
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ugf. (ungefähr)
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
K. (Kapitel)
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
Spalte
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
Diss. (Dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
bearb. (bearbeitet von)
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
z.B. (zum Beispiel)
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
bes. (besonders)
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
usw. (und so weiter)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
Abb. (Abbildung)
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
S. (Seite)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
S. (Seiten)
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Vorw. (Vorwort)
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
hg. (herausgegeben von)
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
geä. (geändert)
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Nachdr. (Nachdruck)
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
übersetzt von
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
Jg. (Jahrgang)
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk