dansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

függ. (függelék)
bilag
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliográfia)
bibliografi
Liste over de kilder der er brugt
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
fej. (fejezet)
afsnit
En præciseret sektion af værket
oszl. (oszlop)
kolonne
Den lodrette side af en tabel
dissz. (disszertáció)
afhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
szerk. (szerkesztette X)
redigeret af
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
pl. (például)
f.eks. (for eksempel)
Brugt til at give et eksempel
kül. (különösen)
især
Brugt til at definere noget mere klart
stb. (és így tovább)
osv. (og så videre)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ábr. (ábra)
fig. (figur)
Et diagram der ledsager en del af værket
azaz/vagyis/következtetésképpen
dvs. (det vil sige)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
beleértve
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
NB (notabene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
o./old. (oldal)
side
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sider)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Előszó
indledning
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
kiad. (kiadta X/kiadó)
udgivet af
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
Átdolgozta X
revideret af
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Utánnyomás
genoptryk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ford. (fordította X)
oversat af
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
köt. (kötet)
bind
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk