nederlandsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

függ. (függelék)
bijl. (bijlage)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
kb. (körülbelül)
ong. (ongeveer)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliográfia)
bibl. (bibliografie)
Liste over de kilder der er brugt
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
fej. (fejezet)
hst. (hoofdstuk)
En præciseret sektion af værket
oszl. (oszlop)
kolom
Den lodrette side af en tabel
dissz. (disszertáció)
dissertatie
Et komplet værk om et bestemt emne
szerk. (szerkesztette X)
bew. (bewerkt door)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
pl. (például)
bijv. (bijvoorbeeld)
Brugt til at give et eksempel
kül. (különösen)
bijz. (bijzonder)
Brugt til at definere noget mere klart
stb. (és így tovább)
enz. (enzovoort)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ábr. (ábra)
afb. (afbeelding)
Et diagram der ledsager en del af værket
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.w.z (dat wil zeggen)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
beleértve
incl. (inclusief)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
o./old. (oldal)
p. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagina´s)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Előszó
voorwoord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
kiad. (kiadta X/kiadó)
uitg. (uitgegeven door)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
Átdolgozta X
herz. (herzien)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Utánnyomás
herdr. (herdruk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ford. (fordította X)
vertaald door
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
köt. (kötet)
jg. (jaargang)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk