japansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

függ. (függelék)
別表
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
kb. (körülbelül)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliográfia)
参考文献一覧
Liste over de kilder der er brugt
kb. (körülbelül)
およそ
Brugt til at vurdere en kvantitet
fej. (fejezet)
En præciseret sektion af værket
oszl. (oszlop)
Den lodrette side af en tabel
dissz. (disszertáció)
学位論文
Et komplet værk om et bestemt emne
szerk. (szerkesztette X)
編さん
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
pl. (például)
Brugt til at give et eksempel
kül. (különösen)
特に
Brugt til at definere noget mere klart
stb. (és így tovább)
etc.
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ábr. (ábra)
Et diagram der ledsager en del af værket
azaz/vagyis/következtetésképpen
すなわち
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
beleértve
含めて
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
注意
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
o./old. (oldal)
p.(ページ)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(ページ 複数)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Előszó
序論
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
kiad. (kiadta X/kiadó)
(人物名)出版
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
Átdolgozta X
(人物名)編
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Utánnyomás
再版
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ford. (fordította X)
(人物名)訳
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
köt. (kötet)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk