rumænsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

függ. (függelék)
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximativ)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Liste over de kilder der er brugt
kb. (körülbelül)
cca (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
fej. (fejezet)
cap. (capitol)
En præciseret sektion af værket
oszl. (oszlop)
col. (coloană)
Den lodrette side af en tabel
dissz. (disszertáció)
Disertaţie - nu se abreviază
Et komplet værk om et bestemt emne
szerk. (szerkesztette X)
n.t. (nota traducătorului)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
pl. (például)
ex. (exemplu)
Brugt til at give et eksempel
kül. (különösen)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Brugt til at definere noget mere klart
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
azaz/vagyis/következtetésképpen
adică
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
beleértve
inclusiv - nu se abreviază
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
o./old. (oldal)
p./pg. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (paginile)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Előszó
pref. (prefaţă)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
kiad. (kiadta X/kiadó)
ed. (editat de)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
Átdolgozta X
red. (redactor)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Utánnyomás
reed. (reeditarea)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ford. (fordította X)
trad. (tradusă de)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
köt. (kötet)
vol. (volumul/tomul)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk