tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

függ. (függelék)
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
kb. (körülbelül)
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliográfia)
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
kb. (körülbelül)
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
fej. (fejezet)
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
oszl. (oszlop)
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
dissz. (disszertáció)
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
szerk. (szerkesztette X)
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
pl. (például)
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
kül. (különösen)
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
stb. (és így tovább)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
ábr. (ábra)
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
beleértve
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
o./old. (oldal)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Előszó
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
kiad. (kiadta X/kiadó)
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
Átdolgozta X
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Utánnyomás
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ford. (fordította X)
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
köt. (kötet)
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk