italiensk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Generel åbning til at præsentere et emne
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Seppure è unanime che...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Præsentation af hovedemnerne
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
يستعرض هذا البحث أسباب...
Questa ricerca esplora le cause di...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
هدفنا هو أنْ...
Il mio obiettivo è quello di...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

تعني... بحكم التعريف...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Bruges til at definere et bestemt ord
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
In questo contesto il termine indica...
Bruges til at definere et bestemt ord
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Brugt til at definere et bestemt ord
يشير مصطلح... إلى...
Il termine... si riferisce a...
Brugt til at definere et bestemt ord
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Secondo... il termine assume il significato di...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
...indica generalmente...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
من المهم التأكيد على...
È importante enfatizzare...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Ci concentreremo su...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Quello che si intende dire con questo è che...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget