svensk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Det är ett välkänt faktum att ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
En hel del skrivs och sägs om...
Generel åbning til at præsentere et emne
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Det är idag allmänt accepterat att...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Vi granskar därefter de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Præsentation af hovedemnerne
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
يستعرض هذا البحث أسباب...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
هدفنا هو أنْ...
Syftet är att ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

تعني... بحكم التعريف...
… betyder per definition …
Bruges til at definere et bestemt ord
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Bruges til at definere et bestemt ord
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Brugt til at definere et bestemt ord
يشير مصطلح... إلى...
Termen ... hänvisar till ...
Brugt til at definere et bestemt ord
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Enligt ... definieras ... som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
من المهم التأكيد على...
Det är viktigt att understryka ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Vårt fokus ligger på ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Vad vi menar med detta är att ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Flera förklaringar har erbjudits.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget