finsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
On tunnettu tosiasia, että...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Itsepintainen perusajatus... on...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Tarkoituksemme on...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Termi... viittaa...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
...mukaan ... määritellään...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
On tärkeää painottaa...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Keskitymme...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Tarkoitamme tällä, että...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Useita selityksiä on tarjottu.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Nämä selitykset kumpuavat...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget