japansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
これは周知の事実だが、・・・
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
・・・・と言われているが、・・・
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
最近では・・・・と言われているが、
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
私たちの目的は・・・・
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
・・・・を強調することは重要である。
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
私たちは・・・・に重点を置いている。
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
私たちが意味しているのは・・・・
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
複数の例が見受けられる。
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget