polsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Wiele się mówi i pisze o...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Przyjęło się twierdzić, że...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Stałym tematem w...jest...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Praca ta bada przyczyny...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Naszym celem jest...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Z definicji... wynika...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Termin...odnosi się do...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Należy podkreślić,...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Skupiając się na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Mam na myśli, że...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget