portugisisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Para responder esta questão deve-se observar...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
É consenso geral que...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Analisa-se agora os fatores...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Esta análise visa identificar...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Por definição, ... significa...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
É importante deixar claro a definição de...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
O termo...refere-se à/ao...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...geralmente significa...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
É importante enfatizar que...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
O foco é em/no/na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
O que se quer dizer é...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Diversas explicações foram dadas.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...encontrou significante correlação entre...e...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget