rumænsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Trecând din nou în revistă factorii...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
O temă recurentă in domeniul...este...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Această lucrare explorează cauzele...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Prin definiție, ... înseamnă...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Termenul...se referă la...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...este înțeles ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Este important să accentuăm...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Atenţia noastră este acum asupra...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Ceea ce vrem să spunem este...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget