spansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Ya es bien sabido que...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Mucho se ha escrito sobre...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Examinaremos los factores...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Un tema persistente en... es...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Esta investigación explora las causas de...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Tenemos como propósito...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
...es por definición...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Es importante entender correctamente la definición de...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
El término... se refiere a...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
De acuerdo con..., ... se define como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
... se entiende como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Es importante enfatizar...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Nuestro punto de enfoque será...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Queremos decir...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Se han ofrecido varias explicaciones...
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget