svensk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Det är ett välkänt faktum att ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
En hel del skrivs och sägs om...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Det är idag allmänt accepterat att...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Vi granskar därefter de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Syftet är att ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
… betyder per definition …
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Termen ... hänvisar till ...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
Enligt ... definieras ... som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Det är viktigt att understryka ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Vårt fokus ligger på ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Vad vi menar med detta är att ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Flera förklaringar har erbjudits.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget