tysk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Unsere Intention ist, ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Damit meinen wir...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget