ungarsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Közismert tény, miszerint...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Rengeteg anyag szól arról...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
A célunk, hogy...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget