esperanto | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
It is a well-known fact that…
Estas konata fakto, ke...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
A great deal is being written and said about…
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Generel åbning til at præsentere et emne
It is generally agreed today that…
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
We then review the factors…
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
We build on this analysis to identify…
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
A persistent theme in...is…
Daura temo en... estas...
Præsentation af hovedemnerne
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
This research explores the causes of…
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
The authors of more recent studies have proposed that…
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Our purpose is to…
Nia celo estas...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

By definition… means…
Per difino... signifas...
Bruges til at definere et bestemt ord
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Bruges til at definere et bestemt ord
It is important to be clear about the definition of…
Estas grave, havi certe la difino de...
Brugt til at definere et bestemt ord
The term… refers to…
La termino... rilatas al...
Brugt til at definere et bestemt ord
The standard model suggests that… can be defined as…
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
According to..., …is defined as…
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
…is commonly understood to mean…
...estas kutime komprenita por signifi...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
What we usually have in mind when we talk about… is…
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Two brief examples might clarify this concept.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
It is important to emphasize…
Gravas emfazi...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Our focus is on…
Nia fokuso estas sur...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finally, we should clarify our definition of…
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
What we mean is that…
Kion ni volas diri, estas ke...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Several explanations have been offered.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Following..., scholars have argued that …
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

The central question then becomes: how might… affect…?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...found a significant correlation between… and…
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget