portugisisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Para responder esta questão deve-se observar...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
It is a well-known fact that…
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
A great deal is being written and said about…
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Generel åbning til at præsentere et emne
It is generally agreed today that…
É consenso geral que...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
We then review the factors…
Analisa-se agora os fatores...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
We build on this analysis to identify…
Esta análise visa identificar...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
A persistent theme in...is…
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Præsentation af hovedemnerne
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
This research explores the causes of…
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
The authors of more recent studies have proposed that…
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Our purpose is to…
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

By definition… means…
Por definição, ... significa...
Bruges til at definere et bestemt ord
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Bruges til at definere et bestemt ord
It is important to be clear about the definition of…
É importante deixar claro a definição de...
Brugt til at definere et bestemt ord
The term… refers to…
O termo...refere-se à/ao...
Brugt til at definere et bestemt ord
The standard model suggests that… can be defined as…
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
According to..., …is defined as…
De acordo com...,...é definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
…is commonly understood to mean…
...geralmente significa...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
What we usually have in mind when we talk about… is…
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Two brief examples might clarify this concept.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
It is important to emphasize…
É importante enfatizar que...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Our focus is on…
O foco é em/no/na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finally, we should clarify our definition of…
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
What we mean is that…
O que se quer dizer é...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Several explanations have been offered.
Diversas explicações foram dadas.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Following..., scholars have argued that …
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

The central question then becomes: how might… affect…?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...found a significant correlation between… and…
...encontrou significante correlação entre...e...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget