tyrkisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Estas konata fakto, ke...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Multa estas verkita kaj dirita pri...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Generel åbning til at præsentere et emne
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Daura temo en... estas...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Præsentation af hovedemnerne
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Nia celo estas...
Amacımız ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Per difino... signifas...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Bruges til at definere et bestemt ord
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Bruges til at definere et bestemt ord
Estas grave, havi certe la difino de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Brugt til at definere et bestemt ord
La termino... rilatas al...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Brugt til at definere et bestemt ord
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...estas kutime komprenita por signifi...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Gravas emfazi...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Nia fokuso estas sur...
Bizim odaklandığımız nokta ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Kion ni volas diri, estas ke...
Demek istediğimiz şu ki ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget