japansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Generel åbning ved præsentationen af et emne
On tunnettu tosiasia, että...
これは周知の事実だが、・・・
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Generel åbning til at præsentere et emne
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
・・・・と言われているが、・・・
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Itsepintainen perusajatus... on...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Præsentation af hovedemnerne
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
最近では・・・・と言われているが、
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Tarkoituksemme on...
私たちの目的は・・・・
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Bruges til at definere et bestemt ord
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Bruges til at definere et bestemt ord
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Brugt til at definere et bestemt ord
Termi... viittaa...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Brugt til at definere et bestemt ord
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...mukaan ... määritellään...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
On tärkeää painottaa...
・・・・を強調することは重要である。
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Keskitymme...
私たちは・・・・に重点を置いている。
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Tarkoitamme tällä, että...
私たちが意味しているのは・・・・
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Useita selityksiä on tarjottu.
複数の例が見受けられる。
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Nämä selitykset kumpuavat...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget