rumænsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
On tunnettu tosiasia, että...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Generel åbning til at præsentere et emne
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Trecând din nou în revistă factorii...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Itsepintainen perusajatus... on...
O temă recurentă in domeniul...este...
Præsentation af hovedemnerne
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Această lucrare explorează cauzele...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Tarkoituksemme on...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
Prin definiție, ... înseamnă...
Bruges til at definere et bestemt ord
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Bruges til at definere et bestemt ord
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termi... viittaa...
Termenul...se referă la...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...mukaan ... määritellään...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...este înțeles ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
On tärkeää painottaa...
Este important să accentuăm...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Keskitymme...
Atenţia noastră este acum asupra...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Tarkoitamme tällä, että...
Ceea ce vrem să spunem este...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget