fransk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
これは周知の事実だが、・・・
C'est un fait bien connu que...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Generel åbning til at præsentere et emne
・・・・と言われているが、・・・
De nos jours, il est convenu que...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
・・・・という事実について検討すると、・・・
Nous analyserons ensuite les points...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Un thème récurrent est...
Præsentation af hovedemnerne
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Ce travail explore les causes de...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
最近では・・・・と言われているが、
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
私たちの目的は・・・・
Notre but est de...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Par définition... signifie...
Bruges til at definere et bestemt ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Bruges til at definere et bestemt ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Le terme... fait référence à...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
La norme veut que... soit défini en tant que...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Selon..., ...est défini en tant que...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...est communément compris comme...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
・・・・を強調することは重要である。
Il est important de mettre en valeur...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Nous concentrons notre attention sur...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
私たちが意味しているのは・・・・
Ce que nous entendons par là est que...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
複数の例が見受けられる。
Plusieurs explications ont été proposées.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Ces explications trouvent leur origine dans...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget