koreansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Generel indledning i et essay eller en afhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
これは周知の事実だが、・・・
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Generel åbning til at præsentere et emne
・・・・と言われているが、・・・
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
・・・・という事実について検討すると、・・・
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Præsentation af hovedemnerne
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
最近では・・・・と言われているが、
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
私たちの目的は・・・・
저희의 목적은 ... 입니다.
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Bruges til at definere et bestemt ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Bruges til at definere et bestemt ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
... 단어는 ...를 의미합니다.
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
・・・・を強調することは重要である。
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
우리의 관심은.... 에 있습니다.
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
私たちが意味しているのは・・・・
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
複数の例が見受けられる。
여러 설명들이 제공되었습니다.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget