portugisisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Para responder esta questão deve-se observar...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
これは周知の事実だが、・・・
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Generel åbning til at præsentere et emne
・・・・と言われているが、・・・
É consenso geral que...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
・・・・という事実について検討すると、・・・
Analisa-se agora os fatores...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Esta análise visa identificar...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Præsentation af hovedemnerne
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
最近では・・・・と言われているが、
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
私たちの目的は・・・・
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Por definição, ... significa...
Bruges til at definere et bestemt ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Bruges til at definere et bestemt ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
É importante deixar claro a definição de...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
O termo...refere-se à/ao...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
De acordo com...,...é definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...geralmente significa...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
・・・・を強調することは重要である。
É importante enfatizar que...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
O foco é em/no/na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
私たちが意味しているのは・・・・
O que se quer dizer é...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
複数の例が見受けられる。
Diversas explicações foram dadas.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...encontrou significante correlação entre...e...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget