rumænsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
これは周知の事実だが、・・・
Este cunoscut tuturor faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Generel åbning til at præsentere et emne
・・・・と言われているが、・・・
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
・・・・という事実について検討すると、・・・
Trecând din nou în revistă factorii...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
O temă recurentă in domeniul...este...
Præsentation af hovedemnerne
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Această lucrare explorează cauzele...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
最近では・・・・と言われているが、
Autorii mai multor studii recente au propus...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
私たちの目的は・・・・
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Prin definiție, ... înseamnă...
Bruges til at definere et bestemt ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Bruges til at definere et bestemt ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termenul...se referă la...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...este înțeles ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
・・・・を強調することは重要である。
Este important să accentuăm...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Atenţia noastră este acum asupra...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
私たちが意味しているのは・・・・
Ceea ce vrem să spunem este...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
複数の例が見受けられる。
Mai multe explicaţii au fost oferite.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Urmând..., experții au demonstrat că...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget