Thai | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Generel indledning i et essay eller en afhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Generel åbning ved præsentationen af et emne
これは周知の事実だが、・・・
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Generel åbning til at præsentere et emne
・・・・と言われているが、・・・
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
・・・・という事実について検討すると、・・・
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
รูปแบบคงที่...คือ...
Præsentation af hovedemnerne
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
最近では・・・・と言われているが、
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
私たちの目的は・・・・
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
ในความหมาย... หมายถึง...
Bruges til at definere et bestemt ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Bruges til at definere et bestemt ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
คำนี้...หมายถึง...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
・・・・を強調することは重要である。
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
私たちが意味しているのは・・・・
เราหมายถึงว่า...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
複数の例が見受けられる。
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget