tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
これは周知の事実だが、・・・
Je obecně známým faktem, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Generel åbning til at præsentere et emne
・・・・と言われているが、・・・
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
・・・・という事実について検討すると、・・・
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Přetrvávající otázka v...je...
Præsentation af hovedemnerne
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Tento výzkum zkoumá příčiny...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
最近では・・・・と言われているが、
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
私たちの目的は・・・・
Našim cílem je...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Podle definice...znamená...
Bruges til at definere et bestemt ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Bruges til at definere et bestemt ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Je důležité si ujasnit definici...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termín...odkazuje na...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Podle... je definován/a jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...se obecně rozumí...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
・・・・を強調することは重要である。
Je důležité zdůraznit...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Zaměřujeme se na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
私たちが意味しているのは・・・・
To, co máme na mysli, je...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
複数の例が見受けられる。
Bylo navrhnuto několik definic.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Tato vysvětlení vychází z...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget