dansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
众所周知...
Det er et velkendt faktum at...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Generel åbning til at præsentere et emne
如今,大家普遍认为...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
我们审视...等方面。
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在此分析基础上,我们论证...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在...领域,学者们普遍认为...
Et vedvarende emne i...er...
Præsentation af hovedemnerne
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
这项研究探寻...的原因
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
近期相关研究的作者建议...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
我们的目的是...
Vores formål er at...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

根据定义,...的意思是...
Ved definition...betyder...
Bruges til at definere et bestemt ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bruges til at definere et bestemt ord
明确...的定义很重要
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Brugt til at definere et bestemt ord
术语...指...
Termet... henviser til...
Brugt til at definere et bestemt ord
根据标准模型,...可以被定义为...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
根据...,...被定义为...
Ifølge..., defineres...som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...普遍被认为是指...
...forståes sædvanligvis som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
提到...,通常我们想到的是...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
强调...很重要
Det er vigtigt at understrege...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
我们的关注点在...
Vores fokus er på...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最后,我们应该明确对...的定义
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
我们的意思是...
Hvad vi mener er at...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
就此可以提供几种解释。
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
根据...,其他学者认为...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

那么核心问题是:...将如何影响...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
研究表明多种因素与...相关
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...发现...和...存在重要关联
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget