rumænsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
众所周知...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Generel åbning til at præsentere et emne
如今,大家普遍认为...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
我们审视...等方面。
Trecând din nou în revistă factorii...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在此分析基础上,我们论证...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在...领域,学者们普遍认为...
O temă recurentă in domeniul...este...
Præsentation af hovedemnerne
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
这项研究探寻...的原因
Această lucrare explorează cauzele...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
近期相关研究的作者建议...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
我们的目的是...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

根据定义,...的意思是...
Prin definiție, ... înseamnă...
Bruges til at definere et bestemt ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Bruges til at definere et bestemt ord
明确...的定义很重要
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Brugt til at definere et bestemt ord
术语...指...
Termenul...se referă la...
Brugt til at definere et bestemt ord
根据标准模型,...可以被定义为...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
根据...,...被定义为...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...普遍被认为是指...
...este înțeles ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
提到...,通常我们想到的是...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
强调...很重要
Este important să accentuăm...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
我们的关注点在...
Atenţia noastră este acum asupra...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最后,我们应该明确对...的定义
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
我们的意思是...
Ceea ce vrem să spunem este...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
就此可以提供几种解释。
Mai multe explicaţii au fost oferite.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
根据...,其他学者认为...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

那么核心问题是:...将如何影响...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
研究表明多种因素与...相关
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...发现...和...存在重要关联
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget