rumænsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Хорошо известно, что...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
О... было уже многое написано и сказано...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Generel åbning til at præsentere et emne
Сегодня принято считать, что...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Вспомним о таких фактах, как...
Trecând din nou în revistă factorii...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Постоянной темой... является...
O temă recurentă in domeniul...este...
Præsentation af hovedemnerne
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Это исследование посвящено изучению причин...
Această lucrare explorează cauzele...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Нашей целью является...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

...обычно определяют как...
Prin definiție, ... înseamnă...
Bruges til at definere et bestemt ord
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Bruges til at definere et bestemt ord
Необходимо четко разъяснить определение...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Brugt til at definere et bestemt ord
Термин... относится к...
Termenul...se referă la...
Brugt til at definere et bestemt ord
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Согласно..., ... может быть определено как...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... обычно понимают как ...
...este înțeles ca...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Важно подчеркнуть...
Este important să accentuăm...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Мы сфокусировались на...
Atenţia noastră este acum asupra...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Наконец, дадим определение слова...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Мы имеем в виду, что...
Ceea ce vrem să spunem este...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Предлагаются различные толкования
Mai multe explicaţii au fost oferite.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget