dansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Ya es bien sabido que...
Det er et velkendt faktum at...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Mucho se ha escrito sobre...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Generel åbning til at præsentere et emne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Examinaremos los factores...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Un tema persistente en... es...
Et vedvarende emne i...er...
Præsentation af hovedemnerne
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Esta investigación explora las causas de...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Tenemos como propósito...
Vores formål er at...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

...es por definición...
Ved definition...betyder...
Bruges til at definere et bestemt ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bruges til at definere et bestemt ord
Es importante entender correctamente la definición de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Brugt til at definere et bestemt ord
El término... se refiere a...
Termet... henviser til...
Brugt til at definere et bestemt ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
Ifølge..., defineres...som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... se entiende como...
...forståes sædvanligvis som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Es importante enfatizar...
Det er vigtigt at understrege...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Nuestro punto de enfoque será...
Vores fokus er på...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Queremos decir...
Hvad vi mener er at...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
X encontró una relación significativa entre... y ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget