russisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det är ett välkänt faktum att ...
Хорошо известно, что...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
En hel del skrivs och sägs om...
О... было уже многое написано и сказано...
Generel åbning til at præsentere et emne
Det är idag allmänt accepterat att...
Сегодня принято считать, что...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Vi granskar därefter de faktorer...
Вспомним о таких фактах, как...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Ett återkommande tema i. .. är ...
Постоянной темой... является...
Præsentation af hovedemnerne
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Это исследование посвящено изучению причин...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Syftet är att ...
Нашей целью является...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

… betyder per definition …
...обычно определяют как...
Bruges til at definere et bestemt ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Необходимо четко разъяснить определение...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termen ... hänvisar till ...
Термин... относится к...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Enligt ... definieras ... som ...
Согласно..., ... может быть определено как...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... обычно понимают как ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det är viktigt att understryka ...
Важно подчеркнуть...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vårt fokus ligger på ...
Мы сфокусировались на...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Наконец, дадим определение слова...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Vad vi menar med detta är att ...
Мы имеем в виду, что...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Предлагаются различные толкования
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget