ungarsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det är ett välkänt faktum att ...
Közismert tény, miszerint...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
En hel del skrivs och sägs om...
Rengeteg anyag szól arról...
Generel åbning til at præsentere et emne
Det är idag allmänt accepterat att...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Vi granskar därefter de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Ett återkommande tema i. .. är ...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Præsentation af hovedemnerne
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Syftet är att ...
A célunk, hogy...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

… betyder per definition …
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Bruges til at definere et bestemt ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Brugt til at definere et bestemt ord
Termen ... hänvisar till ...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Enligt ... definieras ... som ...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det är viktigt att understryka ...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vårt fokus ligger på ...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Vad vi menar med detta är att ...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget