dansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Det er et velkendt faktum at...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Generel åbning til at præsentere et emne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Generelt set er det i dag aftalt at...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Et vedvarende emne i...er...
Præsentation af hovedemnerne
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Amacımız ...
Vores formål er at...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Ved definition...betyder...
Bruges til at definere et bestemt ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bruges til at definere et bestemt ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Brugt til at definere et bestemt ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termet... henviser til...
Brugt til at definere et bestemt ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Ifølge..., defineres...som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...forståes sædvanligvis som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Det er vigtigt at understrege...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vores fokus er på...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Demek istediğimiz şu ki ...
Hvad vi mener er at...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget