dansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Det er et velkendt faktum at...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Generel åbning til at præsentere et emne
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Ein beständiges Thema in ... ist...
Et vedvarende emne i...er...
Præsentation af hovedemnerne
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Unsere Intention ist, ...
Vores formål er at...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Ved definition...betyder...
Bruges til at definere et bestemt ord
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bruges til at definere et bestemt ord
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Brugt til at definere et bestemt ord
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Termet... henviser til...
Brugt til at definere et bestemt ord
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Gemäß ... wird ... definiert als...
Ifølge..., defineres...som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...forståes sædvanligvis som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Det er vigtigt at understrege...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Vores fokus er på...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Damit meinen wir...
Hvad vi mener er at...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget