portugisisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Para responder esta questão deve-se observar...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Közismert tény, miszerint...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Rengeteg anyag szól arról...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Generel åbning til at præsentere et emne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
É consenso geral que...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Utána áttekintjük a tényezőket...
Analisa-se agora os fatores...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Esta análise visa identificar...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
A...egy állandó téma a ...-ban.
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Præsentation af hovedemnerne
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
A célunk, hogy...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Por definição, ... significa...
Bruges til at definere et bestemt ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Bruges til at definere et bestemt ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
É importante deixar claro a definição de...
Brugt til at definere et bestemt ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
O termo...refere-se à/ao...
Brugt til at definere et bestemt ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
De acordo com...,...é definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...geralmente significa...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Fontos hangsúlyozni, hogy...
É importante enfatizar que...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
O foco é em/no/na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
O que se quer dizer é...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Diversas explicações foram dadas.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...encontrou significante correlação entre...e...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget