russisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Közismert tény, miszerint...
Хорошо известно, что...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Rengeteg anyag szól arról...
О... было уже многое написано и сказано...
Generel åbning til at præsentere et emne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Сегодня принято считать, что...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Utána áttekintjük a tényezőket...
Вспомним о таких фактах, как...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
A...egy állandó téma a ...-ban.
Постоянной темой... является...
Præsentation af hovedemnerne
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Это исследование посвящено изучению причин...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
A célunk, hogy...
Нашей целью является...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...обычно определяют как...
Bruges til at definere et bestemt ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Bruges til at definere et bestemt ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Необходимо четко разъяснить определение...
Brugt til at definere et bestemt ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Термин... относится к...
Brugt til at definere et bestemt ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Согласно..., ... может быть определено как...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... обычно понимают как ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Важно подчеркнуть...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Мы сфокусировались на...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Наконец, дадим определение слова...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Мы имеем в виду, что...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Предлагаются различные толкования
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget