spansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Közismert tény, miszerint...
Ya es bien sabido que...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Rengeteg anyag szól arról...
Mucho se ha escrito sobre...
Generel åbning til at præsentere et emne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Utána áttekintjük a tényezőket...
Examinaremos los factores...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
A...egy állandó téma a ...-ban.
Un tema persistente en... es...
Præsentation af hovedemnerne
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Esta investigación explora las causas de...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
A célunk, hogy...
Tenemos como propósito...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...es por definición...
Bruges til at definere et bestemt ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Bruges til at definere et bestemt ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Es importante entender correctamente la definición de...
Brugt til at definere et bestemt ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
El término... se refiere a...
Brugt til at definere et bestemt ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
De acuerdo con..., ... se define como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... se entiende como...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Es importante enfatizar...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Nuestro punto de enfoque será...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Queremos decir...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Se han ofrecido varias explicaciones...
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
X encontró una relación significativa entre... y ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget