svensk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Det är ett välkänt faktum att ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
En hel del skrivs och sägs om...
Generel åbning til at præsentere et emne
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Det är idag allmänt accepterat att...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Vi granskar därefter de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Præsentation af hovedemnerne
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Mục đích nghiên cứu là...
Syftet är att ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

... được định nghĩa là...
… betyder per definition …
Bruges til at definere et bestemt ord
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Bruges til at definere et bestemt ord
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Brugt til at definere et bestemt ord
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Termen ... hänvisar till ...
Brugt til at definere et bestemt ord
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Theo..., ... được định nghĩa là...
Enligt ... definieras ... som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... thường được hiểu là...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Det är viktigt att understryka ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Vårt fokus ligger på ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Ý của người viết là...
Vad vi menar med detta är att ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Flera förklaringar har erbjudits.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget