italiensk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Brugt når en graf udjævner
تحتوي الصورةُ على...
L'immagine mostra...
Brugt til at beskrive et billede
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

الشكل... يمثل...
L'immagine... rappresenta...
Brugt som tekst under et diagram
الشكل... يبيّن...
L'immagine... mostra...
Brugt som tekst under et diagram
الرسم التوضيحي... يدرس...
Il diagramma... spiega...
Brugt som tekst under et diagram
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Il diagramma...rappresenta...
Brugt som tekst under et diagram