japansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Brugt når en graf udjævner
تحتوي الصورةُ على...
画像は・・・・を含んでいる。
Brugt til at beskrive et billede
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

الشكل... يمثل...
図・・・・は・・・・を表しています。
Brugt som tekst under et diagram
الشكل... يبيّن...
図・・・・は・・・・を表している。
Brugt som tekst under et diagram
الرسم التوضيحي... يدرس...
図・・・・は・・・・を説明している。
Brugt som tekst under et diagram
الرسم التوضيحي...يصوّر...
図・・・・は・・・・を示している。
Brugt som tekst under et diagram