koreansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Brugt når en graf udjævner
تحتوي الصورةُ على...
이 그림 속에는 ...
Brugt til at beskrive et billede
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

الشكل... يمثل...
...를 나타내는 표
Brugt som tekst under et diagram
الشكل... يبيّن...
...을 보여주는 표
Brugt som tekst under et diagram
الرسم التوضيحي... يدرس...
...을 관찰한 표
Brugt som tekst under et diagram
الرسم التوضيحي...يصوّر...
...을 보여주는 표
Brugt som tekst under et diagram