finsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Brugt når en graf udjævner
Billedet indeholder...
Tässä kuvassa näkyy...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafens facon demonstrerer at...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur... repræsenterer...
Kaavio ... edustaa...
Brugt som tekst under et diagram
Figur... viser...
Kuva ... näyttää...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... undersøger...
Kaavio ... tarkastelee...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... skildrer...
Kaavio ... esittää...
Brugt som tekst under et diagram