fransk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Brugt når en graf udjævner
Billedet indeholder...
L'image contient...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafens facon demonstrerer at...
La forme du graphique démontre que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur... repræsenterer...
Figure...représentant...
Brugt som tekst under et diagram
Figur... viser...
Figure...montrant...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... undersøger...
Diagramme...examinant...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... skildrer...
Diagramme...indiquant...
Brugt som tekst under et diagram