italiensk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Brugt når en graf udjævner
Billedet indeholder...
L'immagine mostra...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafens facon demonstrerer at...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur... repræsenterer...
L'immagine... rappresenta...
Brugt som tekst under et diagram
Figur... viser...
L'immagine... mostra...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... undersøger...
Il diagramma... spiega...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... skildrer...
Il diagramma...rappresenta...
Brugt som tekst under et diagram