tjekkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Brugt når en graf udjævner
Billedet indeholder...
V obrázku je obsažen(a)...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafens facon demonstrerer at...
Tvar grafu ukazuje, že...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur... repræsenterer...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Brugt som tekst under et diagram
Figur... viser...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... undersøger...
Diagram... zkoumá...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... skildrer...
Diagram... znázorňuje
Brugt som tekst under et diagram